طلق،شیرازه وکاور
نام : کاور پاپکو
قیمت :600/000ریال
توضیحات :

بسته 100تایی سایز a4

نام : کاور مکس
قیمت :300/000ریال
توضیحات :

بسته 100تایی

نام : فنر پلاستیکی 10
قیمت :5/500ریال
توضیحات :
نام : فنرپلاستیکی12
قیمت :6/000ریال
توضیحات :
نام : شیرازه 4
قیمت :10/000ریال
توضیحات :

تعداد 200عدد در جعبه - مناسب جهت صحافی تا 20 برگ

نام : طلق a4
قیمت :980/000ریال
توضیحات :

در بسته بندی 100 تایی در رنگهای شفاف ، دودی ،سبز و آبی

نام : شیرازه 10
قیمت :20/000ریال
توضیحات :

تعداد 100 عدد در هر جعبه - مناسب جهت صحافی تا 80 برگ

نام : شیرازه 8
قیمت :16/000ریال
توضیحات :

تعداد 100عدد در هر جعبه - مناسب جهت صحافی تا 60 برگ

نام : شیرازه 12
قیمت :25/000ریال
توضیحات :

تعداد 100عدد درجعبه - مناسب جهت صحافی تا 110 برگ

نام : شیرازه 6
قیمت :13/000ریال
توضیحات :

تعداد 200عدد در جعبه - مناسب جهت صحافی تا 40برگ

نام : فنر پلاستیکی 14
قیمت :6/500ریال
توضیحات :
نام : فنر پلاستیکی 16
قیمت :6/900ریال
توضیحات :
نام : دیوایدر31برگ پیلاوران
قیمت :360/000ریال
توضیحات :
نام : کاور سرچسبدار 35*23
قیمت :990/000ریال
توضیحات :

کیلویی 17000تومان

نام : طلق پرس a3
قیمت :2/800/000ریال
توضیحات :

طلق پرس 150میکرون شفاف در بسته بندی 100تایی

نام : طلق پرس a4
قیمت :1/350/000ریال
توضیحات :

طلق پرس شفاف 125میکرون بسته 100تایی

نام : دیوایدر18برگ پیلاوران
قیمت :240/000ریال
توضیحات :
نام : دیوایدر12برگ پیلاوران
قیمت :150/000ریال
توضیحات :
نام : فنر پلاستیکی 18
قیمت :7/500ریال
توضیحات :
نام : فنر پلاستیکی 20
قیمت :8/000ریال
توضیحات :
نام : دیوایدر6برگ پیلاوران
قیمت :85/000ریال
توضیحات :
نام : طلق پرس a5
قیمت :850/000ریال
توضیحات :

طلق پرس 150میکرون شفاف بسته 100تایی

 
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 22