منگنه
نام : منگنه کانگرو 10
قیمت :90/000ریال
توضیحات :

سوزن 10 - مناسب جهت دوخت  تا 10 برگ

نام : منگنه کانگرو 10ez
قیمت :120/000ریال
توضیحات :

سوزن 10 - مناسب جهت دوخت 10 برگ

نام : منگنه مکس 12L17
قیمت :11/000/000ریال
توضیحات :

وسط زن - قابلیت دوخت تا 160 برگ - اصل ژاپن

نام : منگنه deluxce c-14
قیمت :370/000ریال
توضیحات :

سوزن 24/6 - مناسب جهت دوخت تا 25 برگ

نام : منگنه مکس 3d
قیمت :920/000ریال
توضیحات :

ماشین دوخت مکس مدل 3d مناسب جهت صحافی تا 60 برگ کاغذ

نام : منگنه deluxce c-15
قیمت :400/000ریال
توضیحات :

سوزن 24/6 - مناسب جهت دوخت تا 30 برگ

نام : منگنه برقی kw-trio
قیمت :4/700/000ریال
توضیحات :
نام : سوزن صحافی 23/08
قیمت :90/000ریال
توضیحات :
نام : سوزن کش
قیمت :55/000ریال
توضیحات :

سوزن کش کانگرو

نام : سوزن منگنه کانگرو 24/6
قیمت :40/000ریال
توضیحات :

سوزن منگنه 24/6 کانگرو

نام : منگنه کانگرو 23L17
قیمت :4/400/000ریال
توضیحات :

وسط زن - قابلیت دوخت تا 140 برگ سوزن 23/8 الی 23/17

نام : منگنه مکس 50df
قیمت :950/000ریال
توضیحات :

ساخت ژاپن - سوزن 24/6 - مناسب جهت دوخت تا 30 برگ

نام : منگنه مکس 50f
قیمت :900/000ریال
توضیحات :

ساخت ژاپن - سوزن 24/6 -مناسب جهت دوخت تا 25 برگ

نام : سوزن 24/6 واشین مسی
قیمت :45/000ریال
توضیحات :
نام : سوزن صحافی 23/12
قیمت :105/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه قدرتی سی بی اس
قیمت :2/300/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه std1000
قیمت :1/200/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه std a300
قیمت :500/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه دلی 0368
قیمت :180/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه صحافی مکس 12L17
قیمت :11/000/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه کانگرو b9
قیمت :500/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه کانگرو 180
قیمت :420/000ریال
توضیحات :

ماشین دوخت 24/6 کانگرو180

نام : سوزن کش اهرمی ایگل
قیمت :200/000ریال
توضیحات :

سوزن کش اهرمی kw

نام : منگنه کانگرو 23s15
قیمت :3/300/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه panter 911
قیمت :245/000ریال
توضیحات :
 
  • 1
  • 2
  • >
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 29