طلق،شیرازه وکاور
نام : طلق a4
قیمت :160/000ریال
توضیحات :

در بسته بندی 100 تایی در رنگهای شفاف ، دودی ،سبز و آبی

نام : کاور پاپکو
قیمت :115/000ریال
توضیحات :

بسته 100تایی سایز a4

نام : کاور مکس
قیمت :75/000ریال
توضیحات :

بسته 100تایی

نام : شیرازه 12
قیمت :4/500ریال
توضیحات :

تعداد 100عدد درجعبه - مناسب جهت صحافی تا 110 برگ

نام : شیرازه 10
قیمت :3/600ریال
توضیحات :

تعداد 100 عدد در هر جعبه - مناسب جهت صحافی تا 80 برگ

نام : شیرازه 4
قیمت :1/950ریال
توضیحات :

تعداد 200عدد در جعبه - مناسب جهت صحافی تا 20 برگ

نام : شیرازه 6
قیمت :2/400ریال
توضیحات :

تعداد 200عدد در جعبه - مناسب جهت صحافی تا 40برگ

نام : شیرازه 8
قیمت :3/100ریال
توضیحات :

تعداد 100عدد در هر جعبه - مناسب جهت صحافی تا 60 برگ

نام : فنر پلاستیکی 10
قیمت :2/800ریال
توضیحات :
نام : فنرپلاستیکی12
قیمت :3/000ریال
توضیحات :
نام : دیوایدر12برگ پیلاوران
قیمت :34/000ریال
توضیحات :
نام : دیوایدر18برگ پیلاوران
قیمت :50/000ریال
توضیحات :
نام : دیوایدر31برگ پیلاوران
قیمت :60/000ریال
توضیحات :
نام : دیوایدر6برگ پیلاوران
قیمت :14/000ریال
توضیحات :
نام : فنر پلاستیکی 20
قیمت :4/100ریال
توضیحات :
نام : فنر پلاستیکی 14
قیمت :3/200ریال
توضیحات :
نام : فنر پلاستیکی 16
قیمت :3/500ریال
توضیحات :
نام : فنر پلاستیکی 18
قیمت :3/700ریال
توضیحات :
نام : کاور سرچسبدار 35*23
قیمت :190/000ریال
توضیحات :

کیلویی 17000تومان

 
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 19