زیر پایی،سطل و زیر کیسی
نام : زیرکیسی پلاستیکی
قیمت :420/000ریال
توضیحات :

قابلیت تنظیم عرض- چرخدار

نام : زیرکیسی فلزی
قیمت :1/200/000ریال
توضیحات :

قابلیت تنظیم عرض

نام : سطل پلاستیکی بزرگ
قیمت :290/000ریال
توضیحات :

در 6 رنگ مختلف

نام : زیرپایی پلاستیکی
قیمت :700/000ریال
توضیحات :

طبی با قابلیت تنظیم

نام : زیرپایی فلزی سنگین نگین
قیمت :1/200/000ریال
توضیحات :

زیرپایی فلزی متحرک و طبی نگین

نام : سطل پلاستیکی کوچک
قیمت :180/000ریال
توضیحات :

در 6 رنگ مختلف

نام : سطل فلزی کوچک
قیمت :500/000ریال
توضیحات :

در رنگهای نقره ای و مشکی

نام : سطل فلزی مربع بزرگ
قیمت :650/000ریال
توضیحات :

در رنگهای نقره ای و مشکی

نام : سطل فلزی بزرگ
قیمت :580/000ریال
توضیحات :

در رنگهای نقره ای و مشکی

نام : کتابیار چوبی نگین
قیمت :1/650/000ریال
توضیحات :
نام : کتابیار پلاستیکی
قیمت :950/000ریال
توضیحات :
نام : پشتی صندلی نگین
قیمت :2/300/000ریال
توضیحات :
نام : پایه مانیتور قابل تنظیم
قیمت :950/000ریال
توضیحات :

قابلیت تنظیم ارتفاع از 9سانت تا 14سانت .

نام : پایه مانیتور
قیمت :650/000ریال
توضیحات :

پایه زیرمانیتوری هستی پلاست

نام : زیرپایی فلزی سبک فرنام
قیمت :700/000ریال
توضیحات :

زیرپایی متحرک فلزی سبک فرزام

نام : زیرمانیتوری سنا
قیمت :1/050/000ریال
توضیحات :
 
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 16