responsive carousel
پایه وایت برد
price 2/250/000ریال
detail پایه تخته وایت برد پایه ها از جنس آهن ، بسیار با دوام و مستحکم ساخته می شوند. قابل تنظیم برای سایز های مختلف می باشند. به علت وزن بالا تعادل تخته به خوبی حفظ می شود. همچنین چرخهای دارای قفل موجب ثابت نگه داشتن پایه می شوند.