responsive carousel
فلیپ چارت
price 8/500/000ریال
detail فلیپ چارت صفحه ای به ابعاد 90*60 حاوی کاغذ مخصوص است که کاغذ بوسیله گیره فلزی به صفحه متصل می شود صفحه فلیپ چارت بر روی چهار پایه قرار می گیرد و در سمینارها و همایش ها استفاده میشود .کاغذ فلیپ چارت در ابعاد 90*60 تولید میشود و می توان بوسیله ماژیک بر روی آن نوشت و پس از پایان سمینار کاغذ را جدا و بایگانی نمود. با استفاده از این محصول می توان هزینه ها رو مدیریت کرد و بدون استفاده از کاغذ از فلیپ چارت به عنوان تخته وایت برد استفاده نمود.