responsive carousel
پایه مانیتور
price 650/000ریال
detail مزایای استفاده از پایه زیر مانیتور آرگونومیک هستی پلاست 1- قرار گرفتن کاربر پشت میز کامپیوتر در بهترین حالت 2- عدم فشار مهره های ستون فقرات که نتیجه آن پیشگیری از کمردردهای مزمن خواهد بود. 3- قرارگرفتن گردن در بهترین وضعیت و قوز نکردن کاربر پشت میز که نتیجه آن پیشگیری از آرتروز گردن و افتادگی شانه ها خواهد بود. 4- زاویه دید مناسب برای کاربر که نتیجه آن پیشگیری از خستگی چشم، سر درد و عوارض درازمدت چشمی خواهد بود.